Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenie Przeciwpożarowe dla pracowników wszystkich grup zawodowych

Szkolenie kierowane jest zarówno do pracodawców jak i pracowników.
PODSTAWA PRAWNA

  1. art. 4 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej
  2. art.104 § 1 pkt. 8 ustawy Kodeks pracy.

 

Szkolenia z ewakuacji budynku.
Ofertę kierujemy głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.
Szkolenie wstępne – kierowane do pracowników nowo przyjmowanych i polega
na zapoznawaniu ich  z „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującą w obiektach.
Szkolenie podstawowe – polega na zapoznaniu pracowników z:

  • ✓ zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy,
  • ✓ zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • ✓ zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru,
  • ✓ zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych,
  • ✓ zasadami ewakuacji osób, za które odpowiedzialni są poszczególni pracownicy
Korzyści z przeprowadzonego szkolenia:
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez przepisowe zapoznanie pracowników z wymaganiami przeciwpożarowymi panującymi na terenie zakładu pracy oraz zdobycie prze nich wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Otrzymanie stosownego zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu szkolenia przez uczestnika szkolenia.

Uczestnicy w części praktycznej szkolenia gaszą prawdziwy ogień stosując podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu ich zakładu pracy.

KOSZTY SZKOLENIA

Termin szkoleniaMiasto OpolePoza Opolem
Do uzgodnienia40 PLN netto/os.65 PLN netto/os.