Szkolenia online

E-LEARNING DLA PRACOWNIKÓW

✓ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH, ORAZ NA STANOWISKACH:
✓ KIEROWNICZYCH
✓ INŻYNIERYJNO - TECHNICZNYCH

E-learning to sposób zdalnego nauczania z wykorzystaniem Internetu i komputera.
Każdy z uczestnik kursu otrzymuję swój indywidualny klucz dostępu do szkolenia.
Zaświadczenia wydawane są automatycznie po zakończonym szkoleniu.

Zalety e-learningu:

Większa efektywność, dzięki wykorzystaniu wygodnych narzędzi: prezentacje, testy, wideo, ponowne obejrzenie zajęć.

E-learning oszczędza koszty i świetnie się nadaje do nauczania personelu,
w organizacjach, gdzie pracownicy ciągle się zmieniają. Wszyscy mogą zaoszczędzić, dlatego że nie muszą za każdym razem płacić trenerowi lub wynajmować pomieszczenie,

Można wybrać wygodny czas i miejsce dla nauki oraz własne tempo.

Osoby nieśmiałe lub ci, którzy mają pewne wady, łatwiej się decydują na uczestniczenie w takich szkoleniach.

Materiały przedstawione w szkoleniach e-learningowych są zgodne z ramowym programem szkoleń
PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)
TERMIN I CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dowolny

E-LEARNING „CO KAŻDY ....... MUSI WIEDZIEĆ O RODO?”

Nasze e-szkolenia z serii: „Co każdy ....... musi wiedzieć o RODO?” dostarczają kompletu jasno podanych, najbardziej potrzebnych informacji oraz praktycznych wskazówek, których odpowiednie wykorzystanie powinno wystarczyć do tego, żeby sprostać nowym wymaganiom, dotyczącym ochrony danych osobowych.
Za cenę 77 złotych + VAT (94,70 brutto) można szybko zapoznać się z problemem, ale także zacząć być gotowym do podjęcia niezbędnie działań.

Przygotowaliśmy oddzielne, specjalnie sprofilowane e-szkolenia dostarczające wiedzy konkretnie potrzebnej branży hotelarska, dyrektorom szkół i innych placówek edukacyjnych oraz drobnym przedsiębiorcom. Każda taka grupa ma swoje specyficzne problemy i potrzebuje innych rozwiązań.

OPIS PROBLEMU:

Europejskie Rozporządzenie (zwane w skrócie RODO) wprowadza nową filozofię działania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Obecnie każda firma będzie musiała prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, wykonywać procedury oceny ryzyk, spełniać obowiązek informacyjny (na przykład wobec swoich pracowników) realizować prawa do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym. Każda firma będzie zobowiązana do prowadzenia rejestru naruszeń oraz do zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych w ciągu 72 h pod groźbą kary do 10 mln złotych, za zaniechanie tego obowiązku (do 100.000 złotych w przypadku instytucji publicznych, na przykład szkół). Co więcej, teraz wszyscy będę musieli zadbać o skuteczności podejmowanych działań i prowadzić dokumentację, która umożliwi wykazanie, że wszystko robili z należytą starannością w chwili zaistnienia takiej potrzeby (obowiązuje zasada rozliczalności).

Dlatego RODO nie można zlekceważyć. Wszyscy administratorzy danych muszą podjąć wiele konkretnych działań, aby przygotować się do sprostania nowym wymaganiom i podnieść poziom świadomości powagi problemu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach, którymi zarządzają. Dla każdego te wyzwania będą wyglądało nieco inaczej.
U nas każdy otrzyma uporządkowany pakiet wiedzy dopasowanej do jego potrzeb.