Szkolenia BHP

Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oparte na wieloletnim doświadczeniu i pełnym zaangażowaniu.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy cenią sobie wysoki standard usług, przystępne ceny oraz terminową realizację zleceń.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

Zgodnie z obowiązującym prawem nie można dopuścić pracownika do pracy bez badań lekarskich oraz bez szkolenia BHP wstępnego. Szczegóły jak mają być przeprowadzane szkolenia BHP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Szkolenie BHP wstępne dzielimy na:
Instruktaż wstępny.
Cel: zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartych w kodeksie pracy jak również z regulaminem zasad i bezpieczeństwa pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy. W instruktażu ogólnym przeprowadzanym przez naszą firmę poruszamy również zasady pierwszej pomocy
Instruktaż stanowiskowy.
Cel: zapoznanie pracowników ze sposobem wykonywania pracy, czynnikami środowiska pracy występujących na danym stanowisku, ryzykiem zawodowym oraz zasadami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż ten powinien być przeprowadzony również dla osób które zmieniają stanowisko pracy, lub zaistniały zmiany technologiczne w sposobie wykonywania pracy. Instruktaż powinien być przeprowadzony dla pracowników jak i osób odbywających praktyki.
PODSTAWA PRAWNA
§ 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych przeprowadzone są w formie instruktażu.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin*
*) godzina lekcyjna - 45 minut.
Po każdej godzinie szkolenia – przerwa 10-15 minut.

SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW:

✓ ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH I INNYCH,ORAZ NA STANOWISKACH:

✓ KIEROWNICZYCH

✓ INŻYNIERYJNO - TECHNICZNYCH

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, kierowniczych oraz inżynieryjno-technicznych organizowane jest
w formie kursu i samokształcenia kierowanego.
Blok szkoleniowy podzielony jest na 2 części:

  • ✓ Pierwsza część szkolenia (kursu) odbywa się w uzgodnionym miejscu
  • ✓ Druga część szkolenia odbywa się w formie samokształcenia kierowanego (uczestnicy przed szkoleniem otrzymają materiały szkoleniowe w formie papierowej).

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)

Nasze szkolenia zmieniają myślenie o bezpieczeństwie poprzez wykorzystanie gier i zabaw BHP, łącząc tym samym naukę z efektywnymi formami przyswajania wiedzy.
Wykorzystujemy m.in. quizy, krzyżówki, prezentacje oraz kilka prostych gier na komputer, w które można grać indywidualnie lub w grupach.
Zadania podnoszą jakość i efektywność szkoleń BHP.