Nadzór BHP

OFERTA - Nadzór BHP

Do kogo skierowana jest usługa Outsourcingu?

Dotyczy zawodów i stanowisk, w których występuje narażenie na bardzo poważne niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy, jak również wykonywania obowiązków typowo biurowych.

Dwa sposoby na osiągnięcie tego celu:
✓ outsourcing BHP oferowany przez wyspecjalizowaną firmę
✓ lub zatrudnienie specjalistów w tym zakresie na etat.

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba BHP na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy.

Dlaczego Outsourcing bhp się opłaca?

Dzięki wykorzystaniu niezależnych specjalistów zewnętrznych można uzyskać bardziej rzetelne dane, co przekłada się na efektywniejszy nadzór nad warunkami pracy.

Zakres współpracy:

• analizujemy i oceniamy ryzyko zawodowego oraz sporządzamy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
• na bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz przedstawiamy wnioski profilaktyczne
w celu ich likwidacji,
• prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa
i higieny pracy,
• opracowujemy zasady gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,
• sprawdzamy stanowiska pracy pod względem BHP i ergonomii pracy,
• opracowujemy instrukcje BHP i PPOŻ, regulamin pracy, procedury,
• sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,
• prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,
• przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe,
• wykonujemy tabele norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
• bierzemy udział w przeprowadzaniu badań czynników szkodliwych
i uciążliwych na stanowiskach pracy
• przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia BHP (również on line),
• przeprowadzamy szkolenia przeciwpożarowe (również on line),
• organizujemy szkolenia z I pomocy przedmedycznej (również on line)rzemysłowy Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93F, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 6