Kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej

Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy w Systemie Edukacyjnym IFACC

(International First Aid Certification Centre), organizowany jest na podstawie licencji
i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre.

Nazwa kursu w j. polskim
Podstawowy kurs pierwszej pomocy z resuscytacją krążeniowo – oddechową osoby dorosłej i dziecka oraz dodatkowa pierwsza pomoc

Certyfikaty i zaświadczenia

Instytucja wydająca certyfikat międzynarodowy:
International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark

Zaświadczenia i certyfikaty

certyfikat międzynarodowy - asygnowany przez International First Aid Certification Centre, wydawany w formie dyplomu i karty plastikowej,

zaświadczenie ukończenia kursu - wydane przez Instytut Promocji Ratownictwa, zgodnie z właściwymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.
Zaświadczenia są wydawane do 30 dni od daty kursu.

Odbiorcy kursu

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 12 roku życia), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Szczególnie polecamy ten kurs wszystkim osobom, które są wyznaczane w zakładach pracy do udzielania pomocy i innym osobom.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania podstawowej pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci)

Wartość

Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika podstawowej pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC.

Realizacja zajęć

Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej na podstawie udostępnionych materiałów edukacyjnych. Ćwiczenia praktyczne są realizowane w formie stacjonarnej.
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

blok samokształcenia,

blok zajęć stacjonarnych.

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.
W bloku zajęć stacjonarnych słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Liczba godzin zajęć

Zajęcia stacjonarne nie są oparte o czas realizacji lecz oparte są o zasadę prawidłowego wykonania wszystkich umiejętności przez uczestników kursu. Zajęcia stacjonarne trwają do czasu wykonania wszystkich umiejętności, które określono w ramowym programie kursu.

Egzamin

Podstawą ukończenia kursu podstawowego jest zaliczenie przez kursanta wszystkich ćwiczeń.

Elementy edukacyjne:

 1. Używanie standardowych środków ostrożności
 2. RKO – osoba dorosła
 3. RKO – dziecko
 4. Pozycja boczna
 5. Tamowanie krwotoków
 6. Postępowanie przy zadławieniu – osoba dorosła
 7. Opatrywanie zranień
 8. Usztywnianie złamań i zwichnięć – kończyna górna i dolna

Sprzęt do ćwiczeń

1. Little Family to zestaw dwóch wiernie odtworzonych manekinów umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób poszkodowanych.


Rozszerzony Kurs Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC KOD: FAR-1C

(International First Aid Certification Centre), organizowany jest na podstawie licencji
i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre.

Nazwa kursu w j. polskim
Kurs pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC

Certyfikaty i zaświadczenia

Instytucja wydająca certyfikat międzynarodowy:
International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark

Zaświadczenia i certyfikaty

certyfikat międzynarodowy - asygnowany przez International First Aid Certification Centre, wydawany w formie dyplomu i karty plastikowej,

zaświadczenie ukończenia kursu - wydane przez Instytut Promocji Ratownictwa, zgodnie z właściwymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.
Zaświadczenia są wydawane do 30 dni od daty kursu.

Odbiorcy kursu

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 15 roku życia lub ukończone gimnazjum), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Szczególnie polecamy ten kurs wszystkim osobom, które są wyznaczane w zakładach pracy do udzielania pomocy i innym osobom.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej
i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED).

Wartość

Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC.

Realizacja zajęć

Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej na podstawie udostępnionych materiałów edukacyjnych. Ćwiczenia praktyczne, scenariusze oraz egzamin są realizowane w formie stacjonarnej.
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

blok samokształcenia,

blok zajęć stacjonarnych.

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.
W bloku zajęć stacjonarnych słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Liczba godzin zajęć

Zajęcia stacjonarne nie są oparte o czas realizacji lecz oparte są o zasadę prawidłowego wykonania wszystkich umiejętności przez uczestników kursu. Zajęcia stacjonarne trwają do czasu wykonania wszystkich umiejętności, które określono w ramowym programie kursu.

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 30 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu "prawda / fałsz")

Elementy edukacyjne:

9. Używanie standardowych środków ostrożności
10. RKO – osoba dorosła
11. RKO – dziecko
12. RKO – niemowlę
13. Używanie AED
14. Przełożenie
15. Pozycja boczna
16. Tamowanie krwotoków
17. Postępowanie przy zadławieniu – osoba dorosła, dziecko, niemowlę
18. Opatrywanie zranień
19. Podstawowa ocena urazowa (ocena obrażeń)
20. Usztywnianie złamań i zwichnięć – kończyna górna i dolna
21. Podstawowa ocena nagłego zachorowania

Sprzęt do ćwiczeń

2. Little Family to zestaw trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych, wzbogacony o technologię QCPR, pozwalającej kontrolować poprawność wykonywanego treningu, na bezpłatnej aplikacji w urządzeniu mobilnym.


3. Nowy panel kontrolny SkillGuide® przeznaczony do współpracy z manekinami z serii QCPR rozszerza ich funkcjonalność umożliwiając pomiar bieżących wyników ćwiczeń RKO.

Właściwości:

 • trzy tryby pracy:
  • bieżące wyniki
  • wygaszony (rejestrujący)
  • podsumowanie sesji
 • prezentowanie w czasie rzeczywistym:
  • głębokości ucisków
  • częstości ucisków
  • objętości oddechowej
  • błędu relaksacji
 • podsumowanie sesji szkoleniowej prezentuje:
  • procent poprawnych ucisków
  • procent poprawnych wdmuchnięć
  • czas trwania RKO
  • czas efektywnego przepływu

4. AED

AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator) jest urządzeniem medycznym służącym do przywrócenia prawidłowego rytmu serca w przypadku zaburzeń zwanych migotaniem komorowym i częstoskurczem komorowym (VF/VT). Defibrylator AED jest jedynym skutecznym sposobem pomocy.
Dlaczego AED?
Defibrylator AED jest genialnym wynalazkiem technologii medycznej. Dzięki jego prostocie obsługi może być używany niemal przez każdą osobę, mającą podstawową wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy. AED analizuje rytm pracy serca i prowadzi instrukcjami głosowymi przez cały proces resuscytacji.