Kurs na wózki widłowe

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi na wszystkich typach wózków. Zobacz opisy najpopularniejszych szkoleń:

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH OPERATOR PODNOSZONY WRAZ Z ŁADUNKIEM I WJO

CELE SZKOLENIA

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych.

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikiem kursu może być osoba:
• która ukończyła 18 lat (świadectwo lekarski wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych oraz ukończona szkoła podstawowa).

KORZYŚCI

Uczestnik zapozna się z:
• podstawą budowy i zasadą działania podestów ruchomych
• obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa pożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

ZAKRES TEMATYCZNY

• Wiadomości dozorze technicznym
• Budowa części mechanicznej
• Budowa części elektrycznej
• Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
• Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
• Obsługa i konserwacja
• BHP
• Zajęcia praktyczne

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI II WJO

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie do zawodu kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym spal. i elektr. oraz wymiany butli gazowej.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób, które:
• posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe,
• mają ukończone 18 lat,
• nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

KORZYŚCI

Nabycie umiejętności w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego wspomaganie pracowników w procesach transportu i magazynowania towarów.

ZAKRES TEMATYCZNY

• Typy stosowanych wózków jezdniowych
• Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
• Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
• Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
• Bhp
• Wiadomości o dozorze technicznym
• Zajęcia praktyczne
• Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
• Wymiana butli wykonana przez instruktora
• Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia
• Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia
• Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonywanej przez uczestnika szkolenia.
• Egzamin końcowy

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH PROWADZONYCH I ZDALNIE STEROWANYCH III WJO

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie do zawodu kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób, które:
• posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe,
• mają ukończone 18 lat,
• nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

KORZYŚCI

Nabycie umiejętności w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego, wspomaganie pracowników w procesach transportu i magazynowania towarów.

ZAKRES TEMATYCZNY

• Typy stosowanych wózków jezdniowych
• Budowa wózka
• Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
• Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
• Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
• Wiadomości z zakresu bhp
• Praktyczna nauka jazdy
• Wiadomości o dozorze technicznym

BIURO UDT W OPOLU (nr konta)

ul. Plebiscytowa 5
45-360 Opole
tel.: (+48) 77 46-40-800
fax: (+48) 77 45-43-342
e-mail: o_opole@udt.gov.pl

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00
Numer konta: 41 1130 1219 0020 1214 7720 0021

opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 171,94 zł (cena może ulec zmianie)

CENNIK

OpcjaCena w pln (netto)
Obsługa wózka unoszącego sterowanego z poziomu roboczego100
Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego, w tym specjalizowanego, tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem I WJO250
Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli II WJO220
Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego prowadzonego i zdalnie sterowanego III WJO180